Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 23 jún 2015 10:13

Spolupráca s ÚPSVaR Humenné

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Naša škola už dlhodobo spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, zastúpeným Ing. I. Rusňákovou.

Aj v tomto školskom roku pre nás pripravili zaujímavé podujatia, okrem iného exkurzie vo výrobných podnikoch Andritz, s.r.o, Tytex a Oldrati v Humennom. Sme jednou z pilotných škôl, zapojených do národného projektu podpory odborného vzdelávania a prípravy, takže naši ôsmaci mali možnosť pod vedením vyučujúcich, triednych učiteľov a výchovnej poradkyne naživo vidieť výrobný proces, zoznámiť sa s podmienkami práce a mohli klásť zvedavé otázky a dostávať fundované odpovede. Naše poďakovanie patrí všetkým trom firmám za ústretovosť a odborný prístup. Mnohí žiaci skonštatovali, že im takáto forma prezentácie výrazne pomôže pri voľbe strednej školy a budúceho povolania.

Prečítané 1534 krát