Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 10 január 2019 12:12

Informácie pre rodičov žiakov 9. ročníka

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)

Prihlášky na stredné školy podáva zákonný zástupca žiaka. Môžu to byť najviac dve prihlášky do škôl s talentovou skúškou a zároveň najviac dve prihlášky na ostatné typy škôl.

Prihlášky pripravuje škola prostredníctvom výchovnej poradkyne a triednych učiteľov, rodič prihlášky kontroluje, podpisuje spolu so žiakom, potvrdí u lekára. Prihlášky nakoniec potvrdzuje a posiela do stredných škôl riaditeľka školy.

Do 20. februára treba podať prihlášky do škôl, kde sa vyžaduje talentová skúška. Termín talentových skúšok je 15. marec až 30. apríl 2019. Konkrétny dátum si určuje riaditeľ každej strednej školy.

Do 10. apríla sa podávajú prihlášky do ostatných typov stredných škôl.

Prvý termín prijímacích skúšok je 13. máj 2019, druhý termín je 16. máj 2019.

Do 6. júna riaditeľ strednej školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky pre nenaplnený počet miest v termíne 18.jún 2019.

Informácie sú zverejnené na stránkach ministerstva, na webových sídlach stredných škôl a na www.svsmi.sk

Prečítané 1077 krát