Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Vážení rodičia,
na účet vedený vo VÚB zriadený na účely prijíma 2% zaplatenej dane z príjmov v šk. roku 2022/2023 bolo Vami poukázaných 890,88 €.
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli darovať 2% zo zaplatenej dane z príjmov práve nášmu rodičovskému združeniu. Finančné prostriedky boli použité na kúpu učebných pomôcok na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zloženie celoškolského výkonného výboru SRRZ - RZ pri Základnej škole, Dargovských hrdinov 19 v Humennom školský rok 2022/2023