Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Vážení rodičia,
na účet vedený vo VÚB zriadený na účely prijíma 2% zaplatenej dane z príjmov v šk. roku 2020/2021 bolo Vami poukázaných 2 277,44 €. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli darovať 2% zo zaplatenej dane z príjmov práve nášmu rodičovskému združeniu. Finančné prostriedky boli použité na kúpu učebných pomôcok na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Naše rodičovské združenie sa aj tento rok zaregistrovalo ako prijímateľ 2 % zo zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb.
Touto cestou si Vás dovoľujem v mene rodičovského združenia požiadať o venovanie 2 % zo zaplatenej dane z príjmu nášmu rodičovskému združeniu a zároveň o podporu činnosti nášho rodičovského združenia:

Obchodné meno (názov): SRRZ - RZ pri Základnej škole Dargovských hrdinov 1832/19, 066 01  Humenné

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 17319617/1833

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete nižšie

Tlačivá na poukázanie 2% z dane:

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby


VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


Poučenie k vyplneniu tlačiva

PhDr. Jana Vasilcová
predsedníčka rodičovského združenia