Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Zloženie výkonného výboru Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. Dargovských hrdinov 19 v Humennom v školskom roku 2018/2019

Výkonný výbor Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. dargovských hrdinov v Humennom v šk. roku 2018/2019

1. Vasilcová Jana, PhDr. – predsedníčka RZ (4.ročník)
2. Babjarčík Ondrej, Ing. – hospodár  RZ (1. ročník)
3. Šajtárová Sylvia, Ing. – zapisovateľka RZ (3. ročník)
4. Puškárová Vladislava, Mgr. – členka CvRZ (2. ročník)
5. Babári Monika – člen CvRZ (5. ročník)
6. Goffa Peter – člen CvRZ (6. ročník)
7. Morozová Martina – členka CvRZ (7. ročník)
8. Blaha Benjamín, Ing. – člen CvRZ (8. ročník)
9. Udičová Martina – členka CvRZ (9. ročník)

Revízna komisia /RK/

1. Pančáková Eva – predsedníčka RK
2. Kalaninová Ivana – členka RK
3. Čopanová Lenka – členka RK

Zloženie výkonného výboru Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. Dargovských hrdinov 19 v Humennom v školskom roku 2017/2018

Výkonný výbor Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. dargovských hrdinov v Humennom v šk. roku 2017/2018

1.    Vasilcová Jana, PhDr. – predsedníčka RZ (3.ročník)
2.    Babjarčík Ondrej, Ing. – hospodár  RZ (5. ročník)
3.    Lojová Dušana – zapisovateľka RZ (9. ročník)
4.    Šajtárová Sylvia, Ing. – členka CvRZ (2. ročník)
5.    Kuľha Miroslav – člen CvRZ (4. ročník)
6.    Puškárová Vladislava – členka CvRZ (1. ročník)
7.    Morozová Martina – členka CvRZ (6. ročník)
8.    Blaha Benjamín, Ing. – člen CvRZ (7. ročník)
9.    Udičová Martina – členka CvRZ (8. ročník)

Revízna komisia /RK/

1.    Pančáková Eva – predsedníčka RK
2.    Kuľha Miroslav – členk RK
3.    Čopanová Lenka – členka RK