Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Vážení rodičia, naše rodičovské združenie sa aj na tento rok zaregistrovalo ako prijímateľ 2 % zo zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb. Touto cestou si Vás dovoľujem v mene rodičovského združenia požiadať o venovanie 2 % zo zaplatenej dane z príjmu nášmu rodičovskému združeniu.

Rodičovské združenie pri Základnej škole Ulica dargovských hrdinov 19, Humenné je dobrovoľné občianske združenie rodičov a iných zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je organizáciou Slovenskej rady rodičovských združení zaregistrovanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 26.5.1999 pod číslom VVS/1-900/90-3897-5. Rodičovské združenie bolo zaregistrované v Slovenskej rade rodičovských združení (SR RZ) dňa 19.3.2002 pod evidenčným číslom 1833.