Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Zloženie celoškolského výkonného výboru SRRZ - RZ pri Základnej škole, Dargovských hrdinov 19 v Humennom školský rok 2022/2023

 

Výkonný výbor Rodičovského združenia pri Základnej škole, Dargovských hrdinov v Humennom v šk. roku 2022/2023

1. Vasilcová Jana, PhDr. – predsedníčka RZ (8.ročník)
2. Babjarčík Ondrej, Ing. – hospodár RZ (5. ročník)
3. Šajtárová Sylvia, Ing. – zapisovateľka RZ (7. ročník)
4. Žilinská Zuzana – členka CvRZ (6. ročník)
5. PaedDr. Jeňo Lukáš, DiS art. – člen CvRZ (1. ročník)
6. Goffa Peter – člen CvRZ (9. ročník)
7. Bozdošová Viktória – členka CvRZ (3. ročník)
8. Ivana Lepótová, Ing. – členka CvRZ (4. ročník)
9. Čornaničová Jana, Ing. – členka CvRZ (2. ročník)

Revízna komisia /RK/
1. Ružičková Viktória – predsedníčka RK
2. Kalaninová Ivana, Mgr. – členka RK
3. Čopanová Lenka – členka RK