Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

piatok, 02 september 2022 18:00

Ukončenie implementácie projektu "Digitálny laboratórny systém ako nástroj prírodovednej gramotnosti"

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Poslednou aktivitou implementácie projektu Digitálny laboratórny systém ako nástroj prírodovednej gramotnosti sme ukončili realizáciou školení zameraných na podporu rozvoja kľúčových kompetencií učiteľov prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania.

Hlavná aktivita č. 2 bola zameraná na rozvoj zručností a vedomostí učiteľov, ktoré sú nevyhnutné pre vyučovací proces v súčasnosti. Predmetom školení boli metodika tvorby školských experimentov v prírodovedných predmetoch s použitím laboratória podporovaného počítačom a na prácu so systémom zberu a spracovania dát pomocou počítača a ich následná aplikácia do vyučovacích hodín. Jedným z výstupov školení učiteľov je vytvorená učená pomôcka, ktorá obsahuje metodické listy s ukážkami vyučovacích hodín biológie s použitím digitálneho laboratórneho systému. Publikácia na stiahnutie tu pdf

Prečítané 182 krát