Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 19 december 2019 18:21

Overovanie IT Akadémia GEG - Otroctvo

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Overovanie metodík z predmetu Geografia v rámci projektu IT Akadémia sa prvýkrát dotklo aj šiesteho ročníka, konkrétne témou Otroctvo. Otroctvo v dejinách Afriky je jednou z najhorších kapitol v dejinách ľudstva. A cez túto metodiku sa tak mohli žiaci oboznámiť s týmto kúskom dejín, keďže učebnica Geografie sa k tomu takmer vôbec nevyjadruje.

Metodika je určená pre žiakov 6. ročníka základných škôl a venuje sa výlučne obyvateľstvu Afriky. Žiakov chceme naučiť, že obyvateľstvo Afriky bolo v minulosti silne zredukované v dôsledku ich odvážania do otroctva najmä v Amerike. Žiaci sa o obyvateľstve Afriky učia prevažne jeho skladbu z hľadiska rozloženia, vierovyznania, rasy a národnosti. Touto metodikou chceme poukázať na to, že kedysi bolo v Afrike viac populácie, no v dôsledku odvážania obyvateľov do otroctva sa tento počet rapídne znížil. Vedieme žiakov k uvedomeniu, že takýto čin by sa už nemal páchať na ľudskej rase bez ohľadu na farbu pleti či vierovyznanie. Využívame pritom medzipredmetové vzťahy s dejepisom.

Žiaci prešli nasledujúcimi aktivitami - ukážka z filmu Amistad, čítanie s porozumením priloženého textu, tvorba mapy transportov otrokov z Afriky do Ameriky na portály mapchart.net

oplz loga horizont

Prečítané 738 krát