Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

piatok, 22 február 2019 15:19

Mobilita Španielsko - Deň 3

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Počas tretieho dňa mobility žiaci opäť zasadli do školských lavíc, aby si zvyšovali svoje digitálne zručnosti. Témou dňa a vyučovacích hodín bolo spracovanie digitálneho obsahu, tvorba videoblogov a ich editácia v aplikácii iMovie. Výhodou bolo, že španielsky žiaci túto aplikáciu poznali, takže boli nápomocní našim žiakom a spolu s nimi viedli doobedňajšie workshopy.

Žiaci dostali pomerne jednoduché zadanie. Predstaviť svoj medzinárodný tím a školskú záhradu pomocou aplikácií Adobe Spark Post a Video. Naučili sa pracovať s audiom a editovať video a audio v iMovie. Ich výstupy budú hodnotené v piatkovom záverečnom zhrnutí a hodnotení.

Naši dvaja žiaci Matúš a Lukáš poskytli nemeckej pani učiteľke “súkromnú” hodinu editovania fotografií a videí v aplikáciách Adobe Spark Post, Page a Video a tak ukázali, že sú zaslúženými členmi projektového tímu za čo im patrí náš obdiv a poďakovanie.
Popoludňajšie hodiny patrili učiteľskému mítingu, na ktorom sme ako koordinátorská škola informovali a prezentovali najdôležitejšie diseminačné platformy, Mobility Tool, Twinspace, projektovú webovú stránku a nástroje, ktoré budú používať pre publikovanie čiastkových a záverečných výstupov z mobilít, projektových školských aktivít a pod. Dohodnutý bol jednotný spôsob a štýl publikovania príspevkov a šírenie výstupov projektu na sociálnych sieťach.

Samostatnou časťou učiteľského mítingu bola prezentácia nemeckých partnerov. Tí so sebou do Španielska priviezli pre všetky partnerské školy zariadenia SenseBox, pomocou ktorých budeme zaznamenávať klimatické podmienky pestovania našich vybraných plodín, ako sú teplota a vlhkosť. SenseBox je produkt, ktorý vyvinuli na nemeckom inštitúte geoinformatiky univerzity v Münsteri a stáva sa súčasťou vzdelávania na školách po celom svete. Predstavuje súčasný trend "internetu vecí", ktorý sa začína vyučovať aj na našej škole pomocou počítačov BBC Micro:bit. Je to DIY počítač, ktorý je programovateľný v prostredí Arduino a v systéme vzdelávania nachádza uplatnenie všade tam, kde sa vyučujú interdisciplinárne projekty z informatiky, elektroniky, fyziky, geografie, biológie a pod. Je vyvíjaný exkluzívne na princípoch Open Science - otvorenej vedy a otvorených (bezplatných) vzdelávacích zdrojov.

Srdcom Senseboxu je Arduino controller, na ktorý je možné pripojiť rôzne druhy senzorov a snímačov. Hlavným benefitom senseboxov je centralizovaný zber dát všetkých online senseboxov na mape sveta (https://opensensemap.org). Pre potreby nášho projektu sme senseboxy vybavili wifi modulom, senzorom teploty a vlhkosti vzduchu a solárnym napájacím zdrojom elektrickej energie. V budúcnosti plánujeme senseboxy využívať aj na meranie kvality ovzdušia. Viac sa o senseboxoch a ich využití vo vzdelávacom prostredí môžete dozvedieť tu.

Sme radi, že naša škola má vďaka projektu miesto na svetovej mape Senseboxov a zaradila sa medzi prvé školy na Slovensku, ktoré spomínané zariadenie nasadili do vzdelávacieho procesu.

Prečítané 1441 krát