Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 20 február 2019 09:25

Mobilita Španielsko - Deň 2

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Druhý deň našej krátkodobej výmeny skupiny žiakov bol dňom exkurzií. Exkurzie majú v našom vzdelávacom systéme zvláštne postavenie. Ponúkajú možnosť vyučovania mimo priestorov školy a školských tried a sú zaujímavým spôsobom vzdelávania prostredníctvom osobných zážitkov a skúseností.

Navštívili sme Oceánografický park vo Valencii, ktorý je najväčším oceánariom v Európe, kde žiaci spoznávali rôznorodé formy života vo vode aj na súši. Tento rozľahlý park, ktorý sústreďuje vo svojich bazénoch a akváriach viac ako 45.000 živočíchov dnes slúži ako vedecké, vzdelávacie, ale aj zábavné centrum pre širokú verejnosť. Jeho súčasťou je aj delfinárium, ale najmä 70 metrový podmorský tunel, ktorý nás previedol kompletnou faunou a flórou Atlantického oceána. Táto exkurzia nám poskytla jedinečný zážitok vidieť predátorov žralokov, mäsožravé korytnačky obrovských rozmerov, tropické ryby či krokodíly. Pozor na hlavy sme si museli dávať pri návšteve klietky s tropickým vtáctvom. Zažiť polárnu zimu a navštíviť Antarktídu, aj toto bolo možné v rámci tejto exkurzie. Zavŕšením našej návštevy bola delfínia show v najväčšom delfináriu v Európe, ktorého hľadisko má kapacitu viac ako 2.000 divákov.

Nebola to však len show a ukážky výcviku a inteligencie delfínov, ale aj interaktívny a edukačný odkaz pre publikum, v ktorom cvičitelia delfínov apelovali na nevyhnutnosť ochrany oceánov a záchranu života v nich.

V popoludňajších hodinách sme sa z podmorského sveta presunuli do sveta nákupov. Nie však do supermarketov, na ktoré sú mnohí z nás zvyknutí a predstavujú každodennú rutinu. Navštívili sme ekologické centrum klimatických zmien, kde už na žiakov čakali pripravené netradičné formy vzdelávacích aktivít. Tie boli venované potravinovej sebestačnosti, ekologickej záťaži spôsobenej dovozom iných ako lokálnych potravín. Na to, aby sme si mohli v našich kuchyniach pripraviť jedlá z rôznych druhov rýb, či mali na stole tropické, exotické ovocie, musíme vynaložiť veľa energie spojenej so znečisťovaním životného prostredia. Na to, aby sa dostali na náš stôl musia nielen prekonať tisíce kilometrov, ale musia byť aj dodatočne balené do plastových obalov, s čím je spojená ekologická záťaž na našu planétu.

Zamestnanci tohto centra preto kládli dôraz na nákup lokálnych potravín, a to nielen z ekologického hľadiska, ale aj z dôvodu podpory sebestačnosti krajiny a zachovania trvalo udržateľného rázu krajiny.

Veríme, že aj naši žiaci touto vzdelávacou aktivitou pochopili dôležitosť nákupu lokálnych potravín z miestnych trhov a budú ich uprednostňovať aj pri nákupoch vo svojich domovoch a tak podporia miestnu produkciu a ich nákupy budú ekologickejšie a pomôžu znižovať ich ekologickú stopu, ktorá odzrkadľuje spôsob ich každodenného života.

Prečítané 1628 krát