Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 18 december 2018 22:22

Nadnárodné stretnutie Eco-Schools v Poľsku #2

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Druhý deň nadnárodného projektového stretnutia Eco-Schools začal návštevou Regionálneho vedecko-technického centra Leonarda Da Vinci v meste Checiny, kde sme absolvovali prednášku a workshop o ekologickom vzdelávaní, ktoré centrum ponúka žiakom škôl miestneho regiónu.

Po biologických laboratórnych cvičeniach program pokračoval prezentáciami realizovaných aktivít partnerov z partnerských krajín s enviromentálnou tematikou a nasledovala diskusia so vzájomnou výmenou skúseností.

V popoludňajších hodinách sme boli hosťami vianočnej akadémie, ktorú v štýle muzikálu pripravili žiaci koordinátorskej školy v Jaworzni. Predstavenie v nás zanechalo hlboký zážitok nielen vďaka výkonu žiakov, ale aj z vizuálnych efektov na scéne. Môžeme vysloviť len slová vďaky, že sme mohli toto milé predstavenie vidieť a zároveň si tak uvedomiť, ako veľmi si Poliaci ctia sviatky Vianoc a ako vychovávajú svoje deti, aby si tieto tradície pripomínali a oslavovali aj takými verejnými vystúpeniami. Dôležitosť a význam Vianoc pre Poliakov svojou účasťou na vianočnej akadémii podčiarkli aj predstavitelia verejnej správy, poslanci poľského parlamentu, predstavitelia poľskej armády, ale aj zástupcovia cirkvy.

Deň sme zavŕšili spoločnou tradičnou poľskou vianočnou večerou s učiteľmi a rodičmi žiakov, ktorí sa zároveň podieľali na jej príprave. Aj toto stretnutie s rodičmi žiakov zapojených do projektu nám pomohlo lepšie sa zoznámiť s miestnou komunitou, spoznať vianočné zvyky našich severných susedov a ochutnať mnohé tradičné vianočné jedlá, ktoré Polici pripravujú na štedrovečerný stôl.

Prečítané 713 krát