Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 19 máj 2024 15:46

Mobilita Erasmus+ - Kopřivnice 3

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Mobilita Erasmus+, ktorá bola financovaná zo zdrojov Európskej únie v rámci realizácie akreditovaného projektu č. 2022-1-SK01-KA121-SCH-000058119, pokračovala v stredu pre žiakov pútavým vyučovaním.

Tento deň sa niesol v znamení programovania s Ozobotmi v medzinárodných tímoch a oboznámenia sa s aplikáciou Blooket. Žiaci riešili kvízy o meste Kopřivnice, absolvovali zážitkové pracovné vyučovanie a skvelú matematiku so zlomkami, násobením a delením.

Po výdatnom obede nám hlavná organizátorka, pani učiteľka Danka Holubová, predstavila hru DiscGolf na discgolfovom ihrisku. Je to jeden z najrozšírenejších športov s lietajúcim tanierom. Pravidlami vychádza z klasického golfu, ale hrá sa so špeciálnymi lietajúcimi taniermi (tzv. disky). Cieľom hry je hodiť lietajúci disk do koša s čo najmenším počtom hodov.

Autor článku:    PaedDr. Jana Antalová, Mgr. Ivana Čepová

Prečítané 104 krát