Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

piatok, 17 máj 2024 07:08

Mobility Spain Day #4

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Po dni učenia są vonku sme dnes zasadli do školských lavíc španielskej školy a vrátili sa znova nielen k bádateľsky orientovanému vyučovaniu, ale aj ku koncepcii STEAM a najmä k písmenu A. Toto písmeno v názve predstavuje umenie - umenie komunikovať, čo vidíme, že našim žiakom ide veľmi dobre, ale aj umenie vyjadrovať svoje myšlienky a príbehy pomocou obrázkov.

V prvej časti hodiny žiaci uskutočnili druhú časť experimentu “riadeného” digitálnymi technológiami. Hlavnou pomôckou bol opäť senzor plynného kyslíka a iPady s príslušnou aplikáciou Graphical Analysis. Medzinárodné tímy získavali údaje o množstve kyslíka produkovaného rastlinou pri všetkých potrebných podmienkach umožňujúcich fotosyntézu a svoje zistenia dopĺňali do laboratórneho záznamu.

Druhá časť hodiny patrila čítaniu s porozumením. Po oboznámení sa s vymyslenými príbehmi o fotosyntéze, žiaci zdieľali svoje odpovede na otázku, o čom bol príbeh, do vytvorenej interaktívnej tabule JamBoard a následne svoje príbehy ilustrovali. Vytvorené príbehy stvárňovali pomocou obrázkov generovaných umelou inteligenciou. Využili sme aplikáciu Wombo Dream, ktorá funguje na komplexnom modeli strojového učenia. Podľa dostupných zdrojov je strojové učenie definované ako schopnosť počítačov učiť sa z dát bez explicitného programovania. A práve túto schopnosť využíva uvedená aplikácia, ktorá transformuje textový opis tzv. prompts do vizuálneho zobrazenia. Wombo Dream aplikácia ponúka široký výber umeleckých štýlov a užívatelia vedia svoje výtvory upravovať podľa rôznych parametrov.

Záverečnú časť hodiny predstavovalo formatívne hodnotenie, ktoré bolo prioritne zamerané na využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní.

Na základe vyplnených dotazníkov sme zistili, že až 7,7 % španielskych žiakov nikdy nepoužili nástroje podporované umelou inteligenciou. Naopak sme zistili, že približne 31% použilo umelú inteligenciu pre ich vlastné štúdium. Až približne polovica španielskych žiakov si myslí, že umelá inteligencia im môže pomôcť pri štúdiu.

To, że ich využívanie umelej inteligencie pri vzdelávaní celkom zaujalo, svedčia aj ich niektoré odpovede na otázku, aká bola najužitočnejšia informácia, ktorú získali počas mobilitného týždňa. Okrem odpovedí zameraných na fotosyntézu a používanie senzorov O2 sa objavili aj odpovede zamerané na využívanie umelej inteligencie.

Veríme, že si naši žiaci spolu s ich španielskymi žiakmi užili celý mobilitný týždeň a bol pre nich nielen týždňom netradičného vzdelávania a získavania nových vedomostí a zručností, ale aj týždňom nadviazania nových kontaktov a priateľstiev.

Zajtrajší záverečný deň mobility bude patriť finalizácii projektových výstupov, ich prezentácii a záverečnej certifikácii našich žiakov.