Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 13 máj 2024 22:16

Mobility Spain Day #1

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)

Naše projektové aktivity programu Erasmus+ zahŕňajú aj výmenné mobility našich žiakov v partnerských školách a tento týždeň sú na vyučovaní za hranicami našej školy a našej krajiny súbežne tri skupiny žiakov.

Tá najvzdialenejšia začala napĺňať ciele našej akreditácie v partnerskej škole v Katalánsku, kde sa naši žiaci opäť zvítali aj so spolužiakmi, s ktorými sa poznajú už z predchádzajúcich projektových mobilít. Partnerská škola Instituto De Educación Secundaria Molí De La Vila v mestečku Capellades je naším dlhoročným bilaterálnym partnerom a celý tento týždeň sa slovenskí žiaci zapojili do vyučovania v tejto španielskej škole.

Dnešný deň bol pre niektorých žiakov našej školy iný ako bývajú zvyčajné pondelky počas školského roku. Hoci ranná rutina bola rovnaká, žiaci nepokračovali po víkende vo vyučovaní vo svojej škole a svojej triede, ale sa na celý týždeň začlenili do tried a do školského systému španielskej partnerskej školy v meste Capellades. Hosťujúca škola je našou partnerskou školou už niekoľko rokov a počas mobilitných týždňov sa v nej vystriedali desiatky našich žiakov. 12 žiakov našej školy dnes odštartovalo svoje STEAM rovesnícke hodiny s tromi triedami španielskych rovesníkov.

Dnešné hodiny mali ľahšie tempo a niesli sa v duchu rozvoja sociálnych kompetencií a gamifikácie. Po úvodnom zahrievacom kole, ktorého cieľom bolo vzájomné spoznávanie a určenie pravidiel pri práci v tímoch sme sa zamerali na získanie základných informácií o procese fotosyntézy, najdôležitejšom procese, ktorý hýbe celým svetom, a na ktorom sú závislé všetky organizmy vrátane ľudí. Po úvodnom krátkom edukačnom videu z dielne BBC žiaci v tímoch pracovali na interaktívnom cvičení v prostredí learningapps, ktoré nadväzovalo na informácie získané z videa. Po ich zopakovaní si tímy zasúťažili v prostredí platformy Kahoot, kde sa otázky opät prepájali s ústrednou témou celej mobility.

Formatívne hodnotenie na konci všetkých dnešných hodín, že rešpektovanie členov tímu patrí medzi najdôležitejšie pravidlo tímovej spolupráce a v tíme by mali byť jasne rozdelené úlohy. Rovnako väčšina žiakov súhlasila s tvrdením, že v tíme by mala byť základom dobrá komunikácia. Celkové dnešné hodnotenie tímovej práce zo strany španielskych žiakov bolo pozítívne a tak sme zvedaví, ako dopadne ich zajtrajšia “prax” pri realizácii experimentu podporovaného digitálnym laboratórnym systémom.

Druhá polovica dňa patrila spoznávaniu miesta nášho pobytu aj s oficiálnymi návštevami a prijatiami u najvyšších autorít samosprávy. Naši žiaci boli poctení prijatím u prvého muža mesta Capellades, ktorý nás neformálne prijal na najvyššom mieste v okolí - na terase miestnej knižnice. V neformálnych rozhovoroch sme sa od neho dozvedeli informácie o meste, fungovaní samosprávy a školstva a prezreli sme si aj knižnicu, ktorej priestory sú na troch podlažiach priamo v centre katalánskeho mestečka. Viac v našom videoblogu: