Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 11 máj 2023 08:42

Erasmus+ Accreditation - Greek mobility - DAY #3

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Predátor a korisť, prirodzený vzťah medzi živočíchmi v prírode, ktorý zabezpečuje biologickú rovnováhu, čiže optimálny počet organizmov na danom území. Predátor a korisť - ústredná téma STEM hodín v hosťujúcej gréckej škole.

Dnes začali naši grécki žiaci pod vedením svojich slovenských učiteľov uplatňovať nadobudnuté vedomosti pondelkových a utorkových vyučovacích hodín. Využili sme všetky tri druhy robotických stavebníc, ktoré sú súčasťou materiálneho vybavenia našej školy a ktoré sme do hosťujúcej školy priviezli so sebou. Žiaci počas pravidelných stretnutí v rámci krúžkovej činnosti zostavili a nadizajnovali modely živočíchov, ktoré dnes simulovali pozíciu koristi a predátora. Úlohou gréckych žiakov bolo naprogramovať robotických živočíchov na pohyb dopredu a pomocou ultrasonického senzora naše koristi detekovali bližiaceho sa predátora, pred ktorým mali uniknúť a vrátiť sa do východzej pozície, ktorú mali nájsť pomocou senzora farby.

Nakoľko sme počas predchádzajúcich STEM hodín zistili, že naši grécki žiaci sú veľmi šikovní a zruční, po zvládnutí tejto pomerne ľahkej robotickej výzvy sme im trochu sťažili podmienky a ich úlohou bolo s využitím vedomostí z fyziky a matematiky odhadnúť, akú vzdialenosť ich robotický model prejde za 8, 16 a 24 sekúnd.

Hodiny medzinárodnej STEM spolupráce sme ukončili formatívnym hodnotením, v ktorom sme sa zamerali na získanie údajov o rozvoji ich sociálnych kompetencií prostredníctvom ich tímovej práce.

Zistili sme, že viac ako 90% zúčastnených gréckych žiakov sa snažili vždy alebo často diskutovať v tíme a počúvať ostatných členov tímu (82%). Viac ako 70% žiakov zdieľali v svojom pracovnom tíme svoje vlastné nápady a návrhy a rovnako akceptovali návrhy ostatných členov tímu. Viac ako 80% žiakov uviedlo, že ich názory boli rešpektované ostatnými členmi v tíme, čo pre nás znamená, že si osvojili pravidlá práce v tíme. To, že im vyhovuje skupinové vyučovanie potvrdilo viac ako 94% zúčastnených žiakov a vo svojej odpovedi uviedli, že pracovali počas celej vyučovacej hodiny tak, aby dosiahli požadovaný výsledok.

Zajtra budú naši učitelia meniť svoje tímy, aby gréckych žiakov naučili základy programovania oboch robotických modelov koristi (Lego Mindstorms EV3 a Lego Spike Prime), na základe ktorých budeme aj my vedieť vyhodnotiť pre žiakov najviac vyhovujúcu materiálnu pomôcku budúcich STEM hodín na našej škole.

Prečítané 357 krát