Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 26 september 2022 20:27

Inovácia edukácie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Našej škole bol schválený grant na realizáciu akreditovaného projektu: 2022-1-SK01-KA121-SCH-000058119 v rámci programu Erasmus+ KA1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Hlavným cieľom je začlenenie inovatívnych metód do vyučovania a integrácia formatívneho a autentického hodnotenia do klasických metód hodnotenia žiakov. Učitelia našej školy počas realizácie projektu absolvujú rôzne vzdelávacie kurzy v zahraničí.

Koordinátorkou projektu je pani učiteľka Čepová, ktorá sa v júli počas letných prázdnin zúčastnila prvého kurzu „Non-formal education at school. Methods and tools to empower students key competences, participation and learning“. Tento kurz s finančnou podporou programu Erasmus + sa uskutočnil v meste Tropea v Taliansku. Kurz začal krátkym zoznámením účastníkov a podrobnou prehliadkou mesta. Dozvedeli sme sa niečo z histórie mesta, o pamiatkach, ktoré sú v ňom najznámejšie a taktiež o jedlách a nápojoch typických pre danú oblasť.

Nasledujúce dni prebiehali aktivity v škole. Začali úvodnou prezentáciou účastníkov, počas ktorej prezentovali sami seba a tiež školy na ktorých pôsobia. Hlavnou témou kurzu bolo Neformálne vzdelávanie v škole v kontexte kooperatívneho učenia. Obsahom boli rôzne aktivity s využitím metód a nástrojov na posilnenie kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov, oboznámenie sa s inovatívnymi metódami, ako Flipped Classroom alebo moderná výuková metóda Blended learning, ktorá kombinuje tradičnú prezenčnú formu výučby s výučbou prostredníctvom internetu a vhodného softvéru. Cenným pre účastníkov bolo oboznámenie sa s osvedčenými nástrojmi, účinnými technikami a tipmi, ako plánovať a implementovať inovatívne vzdelávacie kurikulum do vyučovacích hodín a tiež praktické workshopy zahŕňajúce rôzne témy a podporujúce prácu v tíme.

Účastníčkou druhého kurzu nášho projektu je pani učiteľka Antalová, ktorá tiež bude čoskoro informovať o jeho priebehu a obsahu. Spoločne sme sa zhodli na premenovaní nášho projektu pod pracovným názvom Inovácia edukácie.

Prečítané 391 krát