Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Administrátor

Administrátor

piatok, 23 február 2024 14:14

Obvodné kolo vo vybíjanej dievčat

Vo štvrtok 22.2.2024 sa v telocvični ZŠ konalo obvodné kolo vo vybíjanej dievčat. Družstvá škôl ZŠ Udavské, ZŠ Kudlovská a domácej ZŠ Darg. hrdinov bojovali o postup do okresného kola.

pondelok, 19 február 2024 15:21

MIDI volejbal (chlapci / dievčatá)

V dňoch 15. - 16. 2. 2024 telocvičňu ZŠ ovládol MIDI volejbal. V okresnom kole sa pod vysokou sieťou stretli najprv dievčatá (15.2.) a následne aj chlapci (16.2.).

Vedia naši žiaci, čo by mali o sebe zdieľať online? Dotazníkovou metódou sme zistili, že približne 74% žiakov to vie.

Dňa 1. 12. 2023 sa v Prešove uskutočnili Školské majstrovstvá Prešovského kraja žiakov a žiačok ZŠ a 1. stupňa OGY (+ študentov/-tiek SŠ a 2. stupňa OGY) v zrýchlenom šachu 2023/24. Našu školu reprezentovali Olívia Seková (9.A), Ivan Micaj (6.B) a Jerguš Hennel (7.A).

utorok, 07 november 2023 10:21

Základný plavecký výcvik

V termíne 10. – 25.10. 2023 sa žiaci 6.ročníka aktívne zúčastnili základného plaveckého výcviku. Svoje plavecké zručnosti si osvojovali počas 10-dňového kurzu.

utorok, 17 október 2023 15:00

Zberová súťaž SMS – Starý Mobil Sem!

Naša škola sa zapojila do súťaže v zbere mobilov bude prebiehať v termíne od 09. októbra do 15.novembra 2023.

V auguste 2023 sme ukončili realizáciu projektových aktivít zastrešených národným projektom POP2 (Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II), počas ktorej na našej škole pôsobil inkluzívny tím v zložení školský psychológ, školský špeciálny pedagóg a asistenti učiteľa. Cieľom aktivít inkluzívneho tímu bola implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania v rámci regionálneho školstva so zameraním na postupné znižovanie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a podporu rovnocenného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu.

streda, 04 október 2023 19:01

Erasmus Days na našej škole

V pondelok 9. októbra sa v našej škole, v robotickej učebni, uskutočnia otvorené hodiny pre našich spolužiakov v rámci aktivity "Erasmus days 2023", ktoré sú oficiálne registrované v sieti aktivít www.erasmusdays.eu.

streda, 20 september 2023 09:30

Výtvarná súťaž "Naše mesto rozpráva..."

Základná umelecká škola (ZUŠ) Mierová v spolupráci s Mestom Humenné pozvala žiakov MŠ, ZŠ, CVČ, ZUŠ k účasti na výtvarnej súťaži "Naše mesto rozpráva... (alebo Humenné včera, dnes, zajtra)"

sobota, 09 september 2023 06:56

Voľby do školského parlamentu 2023

Aj počas školského roka 2023/2024 bude na našej škole pracovať žiacky parlament.

Strana 2 z 32