Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 25 apríl 2023 18:10

Okresné kolo - Matematická olympiáda kat. Z6, Z7, Z8

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Aj v tomto školskom roku sme sa so žiakmi zapojili do súťaže Matematická olympiáda a naši žiaci získali veľmi pekné umiestnenia aj tentokrát.

Do riešenia úloh Matematickej olympiády sa žiaci zapojili v kat. Z6 (6. ročník), Z7 (7. ročník) a Z8 (8. ročník).

Súťaž neprebiehala online, ako v predošlom roku, ale v priestoroch zasadačky MsÚ. Okresné kolo MO kategórie Z6 sa konalo v stredu 12. apríla 2023  a súťažiaci mali na riešenie 3 úloh 2 hodiny čistého času. Za každú úlohu mohli zı́skať 6 bodov. Úspešní riešitelia museli získať minimálne 9 alebo viac bodov. Počas súťaže nebolo možné použiť kalkulačky ani žiadne iné elektronické prı́stroje a žiadne pı́somné materiály.

V kategórii Z6 sa do súťaže zapojili traja naši šiestaci a ich úsilie, ako aj úsilie vyučujúcich matematiky, ktorí ich pripravovali, sa vyplatilo. Všetci zapojení sú úspešnými riešiteľmi a to konkrétne Simona Petková 6. B - 2. miesto, Alexander Kriška 6.A  - 8. miesto a Ján Rusinko 6. A - 10. miesto . 

V kategórii Z7 nás v okresnom kole reprezentovalo 8 žiakov siedmych ročníkov a 5 z nich sú úspešnými riešiteľmi. Nina Radová 7. A - 1. miesto, Thu Thuy Pham Thi 7. D - 10. miesto, Diana Gurňaková 7. A - 12. miesto, Anita Čičáková 7. D - 15. miesto,  Kristína Semancová 7. A - 20. miesto. 

V kategórii Z8 úlohy riešili 2 žiaci z 8. A triedy a opäť boli úspešnými riešiteľmi: Marek Huray - 5. miesto a Richard Šepeľa - 10. miesto.

Nielen žiakom, ale aj ich vyučujúcim srdečne gratulujeme. Veríme, že aj naďalej sa naši žiaci budú aktívne zapájať do matematických súťaží a získavať krásne umiestnenia a potešiť tak nielen seba, ale aj svojich vyučujúcich. 

Viac informácií o súťaži, ako aj úlohy nájdete na https://skmo.sk .

Prečítané 475 krát