Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 30 marec 2022 15:11

Okresné kolo Matematická olympiáda Z5, Z9

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Ani v tomto školskom roku sme nevynechali možnosť zapojiť sa do riešenia úloh Matematickej olympiády v kat. Z5 (5. ročník) a Z9 (9. ročník). A úspechy sa dostavili aj tentokrát.

Súťaž prebiehala online v priestoroch školy cez www.onlineolympiady.sk. Žiaci riešili 4 úlohy (každá úloha bola 6 bodová) a úspešným sa stal riešiteľ, ktorý získal aspoň 12 bodov.

V kategórii Z5 sa do súťaže zapojili štyria naši piatačikovia a ich úsilie, ako aj úsilie vyučujúcich matematiky, ktorí ich pripravovali, sa vyplatilo. Všetci zapojení sú úspešnými riešiteľmi a to konkrétne Simona P. a Dávid R. z triedy 5.B, Ján R. a Martin L. z triedy 5.A. V kategórii Z9 nás v okresnom kole prezentovalo 6 žiakov deviatych ročníkov, z ktorých dvaja postúpili priamo do krajského kola súťaže a to Tobiáš B. a Samuel Š. obaja z triedy 9.A. 

Žiakom srdečne gratulujeme a veríme, že aj naďalej sa budú aktívne zapájať do matematických súťaží. Poďakovanie patrí aj vyučujúcim matematiky, ktorí nielen, že budujú u žiakov kladný vzťah k matematike ako takej, no prispevajú aj k pozitívnemu hodnoteniu našej školy.

Viac informácií o súťaži, ako aj úlohy nájdete na www.iuventa.sk, v časti Matematická olympiáda. 

Prečítané 230 krát