Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 09 február 2019 14:29

iBobor na II. stupni - vyhodnotenie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Aj tohto školského roka sa žiaci na druhom stupni zapojili do veľmi obľúbenej online súťaže iBobor. A tak ako každý rok, aj tentokrát sa umiestnili na popredných priečkach v zastúpení škôl z celého Slovenska, konkrétne 979 škôl a 77 928 súťažiacich.

Súťažilo sa v troch kategóriách a to:  Bobrík ( 4.-5.r.), Benjamín (6.-7.r), Kadet (8.-9.r.) Úspešní riešitelia získali diplomy a tí najlepší aj vecné ceny, ktoré venovala do súťaže naša základná škola.  

Kategória Bobrík - zapojených 29 žiakov, z toho 16 úspešných riešiteľov. Kategória Benjamín - zapojených 66 žiakov, z toho 31 úspešných riešiteľov. Kategória Kadet - zapojených 36 žiakov, z toho 25 úspešných riešiteľov.

Môžeme konštatovať, že aj tento už 12. ročník súťaže bol pre našich žiakov veľmi úspešný.

A tu sú tí najúspešnejší: kategória Bobrík - 5.A Sarah M., 5.A Igor Ch. (obaja 100 percentil), 5.A Ria K. (97 percentil)

                                    kategória Benjamín - 7.A Klaudia Ľ., 7.A Lukáš W. M. (obaja 100 percentil), 6.A Samuel Š., 7.C Simona T., 7.A Dominik L. (všetci traja 96 percentil)

                                    kategória Kadet  - 8.B Michal P., 9.A Michaela K., 9.A Nina S. (všetci traja 100 percentil), 8.A Anna A. S., 9.C Timotej M. (obaja 95 percentil)

Všetkým oceneným a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší, už 13.ročník informatickej súťaže iBobor. Viac info na www.ibobor.sk

Prečítané 713 krát