Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

RNDr. Jana Balážová

RNDr. Jana Balážová

utorok, 12 jún 2018 16:08

Naši žiaci reprezentovali Slovensko

Biela Veža, čiže Belaya Ladya je najväčší školský šachový turnaj Ruskej federácie s 50-ročnou tradíciou, ktorej sa len tretí rok zúčastňujú aj zahraničné školské tímy. Medzi pozvanými krajinami bolo po duhýkrát aj Slovensko. Hráči družstiev do 14 rokov podľa pravidiel súťaže musia byť z jednej základnej školy a zo štyroch členov družstva musí byť minimálne jedno dievča.

Dňa 11. mája 2018  sme sa zúčastnili semifinále IQ olympiády v Košiciach. Štyria postupujúci žiaci: Anna Mária Blahová 7.A, Lukáš Seman 9.A,  Daniel Lopata 9.A a Zdenko Merga 9.A sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ stretli v regionálnom kole súťaže.

nedeľa, 13 máj 2018 17:52

Pre svoje mamky

Žiaci 6.A si pripravili na hodinách výtvarnej výchovy milé darčeky ku Dňu matiek, ktorého história osláv siaha do obdobia antiky. V 16. storočí oslavovali v Anglicku Nedeľu matiek. Až v roku 1914 bola oficiálne  v USA druhá májová nedeľa vyhlásená za Deň matiek.

Naši žiaci majú radi poéziu aj radi recitujú. Svedčia o tom úspechy v recitačných súťažiach v rámci okresu i za jeho hranicami. Na besedu do školskej knižnice si preto pozvali mladého autora, ktorý píše básne. Mladý začínajúci básnik Michal Morvai sa zúčastnil Literárnych večerov v Humennom, ktoré organizujú Zuzana Švecová a Alexandra Harvanová, ktoré ho spolu s ostatnými začínajúcimi autormi prvýkrát predstavili verejnosti.

Pomyselný gordický uzol, ktorý je logom IQ olympiády museli rozlúsknuť aj účastníci on-line školského kola v 8. ročníku tejto súťaže. Školské kola IQ olympiády, nad ktorou prevzala v tomto školskom roku záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a rozvoja SR Martina Lubyová, sa konali v týždni do 9. – 13. apríla.

streda, 04 apríl 2018 12:09

Šibať či nešibať?

Žiaci 7.A triedy so svojimi  učiteľkami RNDr. J. Balážovou a Mgr. I. Kačurovou sa 28. marca 2018 zúčastnili ako pozorovatelia 3. východoslovenského turnaja Debatiády, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Gymnázia Alejová 1 v Košiciach.

streda, 31 január 2018 05:10

Navštívili sme vysokú školu

Naši žiaci sa zaujímajú aj o prácu a výsledky vysokých škôl v Košiciach. Deviataci a siedmaci sa v prvom polroku zúčastnili Dňa otvorených dverí na Technickej univerzite.

V dňoch 13. a 14. decembra 2017 sa šikovní žiaci 5. - 8. ročníka ako každý rok zúčastnili školského kola Pytagoriády. Výsledky jednotlivých kategórií sú v tabuľke. Žiaci, ktorým sa darilo, nás budú reprezentovať na obvodnom kole v marci 2018.

pondelok, 06 november 2017 19:48

Odváž sa používať vlastný rozum....

Týmto mottom Emmanuela Kanta uvádza na svojej stránke česká Mensa logickú olympiádu pre žiakov základných a stredných škôl. V tomto roku sme sa do nej po súhlase českých organizátorov zapojili aj my.

nedeľa, 22 október 2017 22:31

Za tajomstvami ľudského mozgu

V rámci turisticko-poznávacieho krúžku žiaci 6.A a 5.D vycestovali v sobotu 21.októbra do Košíc, kde sa vo Výmenníku Obrody konal tradičný Vedecký brloh. Boli sme zvedaví čo sa deje v našich hlavách počas spánku, trémy alebo pri čítaní.
Strana 2 z 4