Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

RNDr. Jana Balážová

RNDr. Jana Balážová

pondelok, 28 november 2016 05:32

Piataci sa vedia zabávať

Dokázali  to žiaci  v 5.A, keď si 16. novembra pripravili zábavné popoludnie. Všetci prišli v maskách a v úvode  každý svoju masku predstavil. V bohatom programe nechýbali žiakmi pripravené súťaže 5 proti 5, Milujem Slovensko, Inkognito a predstavili sa aj Cuky a Luky. Nemohol chýbať ani balónový tanec a súťaž o najkrajšiu masku.
pondelok, 21 november 2016 19:54

Mysleli na zvieratá v zime

Žiaci 5.A sa začiatkom novembra vybrali do mestského parku. Spolu s triednou učiteľkou sa rozhodli využiť príjemné počasie na vyzbieranie gaštanov, ktoré odovzdali lesníkom. Jesenný vietor už prikryl gaštany popadaným lístím, ale to pre piatakov nebol problém.
Žiaci ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom, ktorí sa zaujímajú o prírodovedné predmety sa 30. septembra 2016 vybrali po stopách slovenskej vedy do Košíc.
Strana 4 z 4