Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 27 október 2021 14:20

Zmudri do škôl

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Je nám potešením, že sme spomedzi veľkého množstva záujemcov dostali možnosť zapojiť sa v tomto školskom roku do programu Zmudri do škôl.

Na triednických hodinách 5.C triedy, prípadne na hodinách informatiky, sa žiaci budú venovať problematike Ako sa chrániť na internete. V dnešnej online dobe, plnej internetových nástrah, je dôležité orientovať sa v tejto problematike a vedieť rozoznať, čo je správne. Žiaci sa naučia ako chrániť svoje osobné údaje, prihlasovacie heslá, poznať príznaky závislosti na sociálnych sieťach, rozpoznať a vedieť náznaky kyberšikany a možnosti jej riešenia, prípadne ako sa vedieť brániť nenávisti na internete. Preto sa aj my na hodinách budeme snažiť, aby žiaci získali čo najviac vedomostí z tejto problematiky, aby poznali možnosti riešenia prípadných "útokov" na ich osobné údaje, heslá a ak by sa stretli s náznakmi kyberšikany, aby vedeli danú situáciu riešiť, prípadne aby vedeli na koho sa majú obrátiť s riešením konkrétneho problému. 

Viac info na web stránke https://zmudri.sk

 

Prečítané 819 krát