Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 25 marec 2021 10:01

Dotazník "Zisťovanie záujmu o testovanie žiakov 2. stupňa kloktacími testami"

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Na základe pokynu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prosíme rodičov našich žiakov druhého stupňa o vyplnenie dotazníka súvisiaceho s opätovným otvorením škôl a prezenčného vyučovania v ročníkoch 5 - 9.

Súbor typu rtf Príloha č. 1A „Súhlas dotknutej osoby“ pre školy v Prešovskom samosprávnom kraji (rtf, 78.32 kB)

Súbor typu docx Príloha č. 1B „Zber údajov“ (docx, 23.23 kB)

Zákonní zástupcovia žiakov, a teda aj samotní žiaci sa dozvedia výsledok z kloktacieho testu najneskôr do 72 hodín od termínu vyzdvihnutia vzoriek zo školy poskytovateľom služby, a to buď prostredníctvom zaslanej SMS alebo zaslaného e-mailu. Škola dostane od poskytovateľa služby sumárnu anonymizovanú informáciu o výsledkoch testovania žiakov vo formáte celkového počtu negatívne alebo pozitívne testovaných žiakov na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 v štruktúre buď za celú školu alebo za jednotlivé testované skupiny.

Testovacie kolá sa budú vykonávať v týždňových intervaloch (7 dní) a je potrebné na každé testovacie kolo znovu požiadať o takýto typ testovania prostredníctvom online formulára s aktuálnymi požiadavkami.

Viac informácií na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/

Prečítané 1340 krát