Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 28 marec 2021 18:31

Marec mesiac kníh - v 2.A plný aktivít

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

“Čítanie je pre myseľ tým, čo cvičenie pre telo.” ― Joseph Addison

Každoročne si tento krásny mesiac pripomíname návštevou knižníc a trávime čas besedami a rozprávaním sa o knihách. Tento rok sme to mali sťažené, keďže situácia v krajine to nedovoľuje. My sme sa však nedali, a aj napriek tomu sme si spríjemnili tento mesiac. Využili sme možnosť online priestoru, a tak ako sa my stretávame na online hodinách každý deň, rovnako sme sa spojili aj s našimi hosťami.  Ale pekne poporiadku.

Žiaci 2.A sú veľmi kreatívni, šikovní a sú to aj skvelí čitatelia, spisovatelia, výtvarníci. Prvou úlohou tohto mesiaca bolo vo dvojiciach cez meet vytvoriť maľované čítanie. Každá dvojica mala vytvoriť príbeh  a rozdeliť si úlohy. Jeden z dvojice bol spisovateľ a druhý bol ilustrátor. Vznikli z toho krásne príbehy a ich ďalšie využitie bolo pre žiakov o čosi zaujímavejšie. Každá dvojica svoj príbeh prezentovala na besede s odbornou pracovníčkou Vihorlatskej knižnice Zuzanou Švecovou.

Dňa 23.3 sa nám prihovorila na hodine čítania a žiaci boli z prekvapenia nadšení. Ich práce ju veľmi zaujali a páčila sa jej aj kreativita vo všetkých príbehoch. Z vytvorených prác im sľúbila vytvoriť, po uvoľnení opatrení, nástenku v priestoroch Vihorlatskej knižnice, čo žiakov veľmi potešilo. Počas hodiny im ešte prečítala úryvok knihy „Alica v krajine zázrakov“ a zaujala nás tak svojím krásnym hlasom a precítením príbehu. V závere hodiny sme spolu odmenili našu najlepšiu čitateľku v triede Elu Myciovú, ktorá za rok prečítala 168 kníh. Triedna učiteľka jej venovala diplom a vecnú cenu a za Vihorlatskú knižnicu jej sl. Švecová odovzdala knihu s venovaním, čo našu malú čitateľku veľmi potešilo, pretože to bolo pre ňu prekvapenie.

Náš mesiac pokračoval ďalšími aktivitami, kde sme na hodine matematiky riešili slovné úlohy o knihách a na Anj sme si  tiež čítali.  Žiaci s veľkou radosťou ocenia čokoľvek čo spestrí tieto hodiny za PC .Preto keď sme dňa 25.3 privítali našu druhú návštevu pani majiteľku kníhkupectva - Na korze p. Alexandru Harvanovú boli sme rozčarovaní z jej rozprávania. Zaujala nás nekonečným množstvom nových kníh a recenziou na nich, aby si naši žiaci vedeli kúpiť alebo požičať to čo ich najviac zaujíma, alebo to čo sa im zapáčilo priamo na besede. Pani Harvanová rozprávala  tak zaujato, že sme sa všetci nechali uniesť do krajiny rozprávok. V závere hodiny pochválila triedu 2.A za zapájanie sa do čitateľských súťaži, ktoré realizuje v spolupráci s mestom Humenné. 

Posledná súťaž do ktorej sme sa zapojili bola súťaž o Vianočný eko príbeh, kde sa naši žiaci umiestnili na pekných miestach. Ela Myciová získala prvé miesto, Liliana Šidlovská 2. miesto a žiaci Karolína Feodrišinová a Tobias Briľak získali čestné uznania. Od januára sme zapojení do súťaže, ktorá potrvá do konca júna. Žiaci dostali zápisník knihomoľa a zapisujú si názvy a obsahy prečítaných kníh. Samozrejme najlepší vyhráva, preto všetci neúnavne čítame. Obom dámam veľmi pekne ďakujeme za ich čas, lebo prínos pre našich žiakov bol obrovský a sme radi, že sú súčasťou nášho mesta. Podporujú detskú čitateľskú gramotnosť s úsmevom na tvári a otvárajú spolu s  učiteľmi dvere do tajomných komnát.

Prečítané 1091 krát