Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

PaedDr. Ingrid Závodská

PaedDr. Ingrid Závodská

štvrtok, 11 január 2018 21:03

Deň Zeme 2008

Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si uvedomili svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. Zároveň, aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká.

štvrtok, 11 január 2018 20:57

Deň matiek

Ak existuje nejaký skutočne medzinárodný sviatok , je to Deň matiek. V ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť ,nenahraditeľnosť matky.Tento sviatok síce u nás dlhú históriu nemá , no aj napriek tomu každý z nás by si mal nájsť chvíľku , aby si na tú svoju mamu spomenul.

utorok, 09 január 2018 00:33

Poznávame Východoslovenský kraj

Východné Slovensko ponúka veľa zaujímavých miest na ich bližšie spoznávanie. Dozvedieť sa prostredníctvom literatúry či učebných textov na vyučovaní o histórii nášho kraja, ale i faune a flóre je zaujímavé, ale ešte zaujímavejšie je vidieť to všetko na vlastné oči. Preto sme dňa 11. júna 2008 zorganizovali celodenný poznávací výlet pre 2.A ,2. B a 2.C triedu na trase Bardejov - Svidník - Stropkov.

Piatok 8. septembra pokračovalo Logické sústredenie nadaných žiakov ďalším zaujímavým programom. Bol venovaný hlavne pohybovým aktivitám, rekreačnému športovaniu, turistike a hlavne pobytu na čerstvom vzduchu v prírode. No nezabuli sme ani na prácu s fotografiou a ďalšími IT nástrojmi.
Sninbské rybníky sa v prvých septembrových dňoch stali miestom Logického stretnutia nadaných žiakov štvrtého a piateho ročníka našej školy. Inšpiráciou na zorganizovanie tohto trojdňového podujatia bola spolupráca s iniciatívou Rozumieme nadaným a Klubom nadaných detí z Prešova, ktorý už niekoľko rokov vedie pedagóg, p. Ľ. Lukáč z Prešova.
štvrtok, 20 apríl 2017 17:53

Hviezdoslavov Kubín

Umelecká prehliadka najlepších recitátorov v poézii a próze Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnila 23. marca  a to v troch kategóriách. Na školskom kole tejto súťaže sa stretlo až 55 žiakov 2. - 8. ročníka.
pondelok, 07 november 2016 13:14

Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

4. november 2016 deti z Klubu nadaných detí určite tak skoro nezabudnú. Spolu s ich pani učiteľkami a Baškinou mamkou sa vybrali do Prešova. No nie len tak na obyčajný výlet, ale na besedu s pani spisovateľkou Gabrielou Futovou, deťom dobre známou ako autorkou viacerých kníh pre deti.
sobota, 05 november 2016 18:43

Ďalšie aktivity v Klube nadaných detí

Prešli dva mesiace od začiatku školského roka a v Klube nadaných detí sme už zrealizovali viacero zaujímavých aktivít, o ktorých Vás priebežne informujeme. Činnosť klubu je rôznorodá - môžete sa o tom presvedčiť aj našej klubovej stránke.

štvrtok, 15 september 2016 18:05

Klub nadaných detí už aj u nás

Na našej škole máme triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a špecifickým nadaním na cudzí jazyk. V týchto triedach sa vzdelávajú žiaci, ktorí sú nadaní v jednej alebo viacerých vzdelávacích oblastiach, žiaci s bystrou logickou úvahou, matematickou a logickou predstavivosťou, verbálnym myslením alebo výbornou tvorivosťou.

Zážitkové učenie je jedna z organizačných foriem vyučovania, ktoré sa snažíme využívať vo výchovno - vzdelávacom procese v triedach pre intelektovo nadané deti. Takéto učenie poskytla určite aj exkurzia a práca v  tvorivých dielniach v Regionálnom centre remesiel v metropole východného Slovenska - v Košiciach, ktorej sa zúčastnili žiaci 2. A a 3. A so svojimi triednymi učiteľkami 2. marca 2016.
Strana 6 z 7