Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 20 apríl 2017 17:53

Hviezdoslavov Kubín

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Umelecká prehliadka najlepších recitátorov v poézii a próze Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnila 23. marca  a to v troch kategóriách. Na školskom kole tejto súťaže sa stretlo až 55 žiakov 2. - 8. ročníka.
Odzneli verše i príbehy rôznych slovenských i zahraničných autorov. Porota kladne hodnotila výber textov a samotný prednes. Práca s umeleckým textom, jeho úprava ako aj správna výslovnosť, dôraz, prízvuk, tempo, pauza, ale i kontakt s obecenstvom, postoj, mimika - to všetko zohralo dôležitú úlohu pri záverečnom hodnotení prednesov.

Výsledky súťaže v jednotlivých kategóriách :

I. kategória

            Poézia                                                                    Próza

1. m.   Nicole Šaľa                                                 1. m.  Ria Karafová

2. m.   Peter Greňo                                                   2. m.  Gabriela Dubová

          Jakub Pira        

3. m.  Oliver Rada                                                    3. m.  Júlia Čopanová

          Karin Ďurianová                                                       Alexandra  Hrubá

          Simona Kalaninová

II. kategória                             

             Poézia                                                                    Próza        

1. m.   Zuzana Vasilcová                                       1. m.   Nina Bodnárová     

2. m.    Martin Tokár                                                 2. m.    Anna Mária Blahová     

           Martina Petrovčinová                                                 Adam Pančák     

3. m.    Natália Christoforidi                                      3. m.     Lucia Kožinová 

           Gregor  Uram                                                           Timea Lisakovská

           Kristína Doležalová

III. kategória

             Poézia                                                                   Próza

1. m.   Ivana Švigarová                                        1. m.   Stela Simonová   

2. m.   Petra  Karšková      

3. m.   Lukáš Seman

 

Prečítané 1758 krát