Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 27 november 2019 10:32

CLIL na hodine chémie, chémia na hodine anglického jazyka

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Women with conscience and science: Marie Curie. Looking for eTwinnio aka sme už informovali je eTwinningový projekt, kterého cieľom je prepojenie prírodovedných predmetov a pochopenie zákonov prírody ako celku.

Preto aj rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov nemôže prebiehať len v učebni jedného odborného predmetu, ale sa tieto predmety musia navzájom prepájať a dopĺňať.

Po našej kúzelnej chémií, ktorú sme pre našich žiakov pripravili v halloweenskom týždni, sa v súčastnosti na hodinách anglického jazyka, chémie ale aj biológie zameriavame na periodickú tabuľku prvkov, známu aj ako Mendelejevova periodická tabuľka, ktorú Mendelejev predstavil už pred 150 rokmi.

Práve rok 2019 je Medzinárodným rokom periodickej tabuľky chemických prvkov a táto tabuľka je jedným z najvýznamnejších vedeckých úspechov, nakoľko prepája prírodné vedy, astronómiu, chémiu, fyziku a biológiu a vytvára z nich jeden celok.

Podarí sa nám obohatiť túto tabuľku o 119ty prvok eTwinnio?

V spolupráci s našimi partnermi zo Španielska a Grécka sme pre našich žiakov vypracovali chemické hádanky a výzvy, ktoré krok po kroku našich žiakov zoznamujú s periodickou tabuľkou prvkov prostredníctvom nasadenia gamifikácie do vyučovania a prepojenia IKT a programovania s chémiou.

Okrem samotných vedomostí získaných priamou výučbou na hodinách chémie, si žiaci musia poradiť aj s praktickým využitím chemických prvkov v našom každodennom živote, či ich prirodzeným výskytom v prostredí okolo nás.

Viac o uvedených projektových aktivitách sa môžete dozvedieť priamo na stránke projektu tu.

A to ako takéto hodiny chémie na hodinách angličtiny, či hodiny angličtiny na hodinách chémie prebiehajú môžete vidiet v nasledujúcom videu:

Prečítané 918 krát