Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 28 január 2018 07:39

Školská olympiáda zo slovenského jazyka

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Piatok 16. 10. 2009 bol v našej škole slávnostným dňom. Všetci ôsmaci a deviataci, pre ktorých slovenčina je aj záľubou, sa zúčastnili školského kola olympiády zo SJL v priestoroch školskej jedálne. Úlohy pre nich pripravila p. uč. Makarová a v spolupráci so zástupkyňami školy po ich zhodnotení vymenovala víťaza a ďalších úspešnývh riešiteľov.

Prvé miesto teda získala M á r i a D e r ď á k o v á z 9.d, ktorá nás bude reprezentovať v okresnom kole, 2. miesto Kristína Záleská z 8.c, 3. miesto Jana Džuganová z 9.d. Úspešná bola aj Simona Ihnátová z 8.c, Paula Palaštová z 9.a, Tomáš Veľas z 9.a a Luana Kundrátová z 8.c.

V š e t k ý m   b l a h o ž e l á m e!

P.uč. Ondušková, vedúca PK zo SJL, im odovzdala vecné ceny a pochválne uznanie žiakom vyjadril aj riaditeľ školy p. Postihač.

Prečítané 1179 krát