Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 06 október 2020 21:33

IT Akadémia krúžky aj školskom roku 2020/2021

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Aj v tomto školskom roku pokračujeme v krúžkovej činnosti v rámci partnerstva v projekte IT akadémia. Rovnako ako v minulom školskom roku, budú aj v tomto roku krúžkovú činnosť vykonávať štyri krúžky prioritne zamerané na zvyšovanie digitálnych zručností žiakov a podporu robotiky a programovania v prostredí základnej školy, určené nielen pre pokročilých, ale aj začiatočníkov.

V tomto školskom roku budeme pokračovať v podpore rozvoja záujmu a atraktívnosti IT sektora pre dievčatá činnosťou robotického krúžku s výhradne dievčenským zastúpením. Hlavnou materiálnou pomôckou budú Lego robotické stavebnice - Lego WeDo, Lego Boost, Lego Spike Prime ako aj Lego Mindstorms EV3. Okrem stavby, dizajnovania a programovania Lego robotických súprav, plánujeme rozvoj žiackych zručností v programovaní micro:bitov či v 3D modelovaní a 3D tlači, ktoré majú uplatnenie nielen priamo v IT sektore, ale čoraz častejšie aj v prírodovedných disciplínach, či medicíne.

Činnosť IT krúžkov bude prebiehať v súlade s aktualizovanými usmerneniami ministerstva školstva k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno - vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19.

oplz loga horizont

Prečítané 577 krát