Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 28 september 2020 13:21

Projekt IT akadémia v štvrtom prolongovanom roku

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Hoci projekt IT akadémia, v ktorom od začiatku jeho implementácie pôsobíme ako partnerská škola, mal oficiálne ukončenie v auguste tohto roku, situácia spôsobená pandémiou COVID-19 posunula jeho ukončenie a projekt bol úspešne prolongovaný pre ďalší školský rok 2020/2021.

Z tohto dôvodu sa aj v tomto školskom roku budú naši žiaci opätovne stretávať na krúžkoch robotiky, ktoré im poskytnú priestor pre rozvoj ich digitálnych zručností, logického a kritického myslenia, ale aj rozvoj sociálnych zručností. Krúžky budú obsahovo zamerané predovšetkým na programovanie a robotiku pre začiatočníkov aj pokročilých a prioritne budeme využívať Lego stavebnice WeDo, Spike a Mindstorms EV3.

Do vyučovacích hodín prírodovedných predmetov pribudne overovanie novo vytvorených metodík zameraných napríklad na ekológiu a životné prostredie, stavbu Zeme ale aj zdravý životný štýl, organické a anorganické látky z chemického pohľadu, ako aj zvuk ako nástroj prezentácie, zvuková tvorba, vysoké a nízke zvuky a zvuky okolo nás v rámci overovania metodík z predmetu informatika.

Veríme, že realizácia tohto projektu a implementácia spomínaných metodík vnesú do hodín biológie, chémie, informatiky a ďalších prírodovedných predmetov nádych inovácie a budú žiakov aktivizovať ešte k väčším výkonom a spolupráci, a zároveň budú pre nich inšpiráciou a podporia rozvoj ich prírodovednej gramotnosti.

oplz loga horizont

Prečítané 526 krát