Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 01 jún 2023 10:42

Erasmus+ Accreditation - Portugal mobility - DAY #3

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Živočíchy zohrávajú dôležitú úlohu v reprodukcii rastlín. Viac ako 80% využíva opeľovačov na produkciu plodov. Kvitnúce rastliny sú závislé od opeľovačov, medzi ktorých patria nielen včely a motýle, ale aj napríklad netopiere z triedy cicavcov. Práve uvedené skutočnosti boli základnou myšlienkou robotickej misie, ktorú dnes začali realizovať naši portugalskí spolužiaci.

Hoci na prvý pohľad pripravená robotická výzva prepojená na problematiku opeľovania vyzerala jednoducho, žiakov trošku potrápila samotná konštrukcia robotického modelu a fakt, že sme im zmenili druh projektu z "guided" - vedeného projektu na "open" projekt, v ktorom žiaci nemajú žiadnu nápovedu a pomoc pre programovanie. Následne ich úlohou bolo naprogramovať robotický model kvetu a včely tak, aby včela zastala priamo nad kvetom a simulovala opelenie. Ďalším krokom bola dokumentácia riešeného projektu prostredníctvom fotografie robotického modela a skupiny, ktorá na robotickej výzve pracovala. V textovej časti dokumentu žiaci sumarizovali hlavnú myšlienku ich celotýždňovej práce.

Ich úlohou bolo odpovedať na nasledujúce problémové otázky, resp. úlohy:

  • Aký robotický model ste postavili?
  • Prečo ste ho postavili?
  • Čo simuluje daný robotický model?
  • Vymenuj niektoré organizmy, ktoré sa aktívne podieľajú na reprodukcii rastlín.

Na uvedených úlohách budú pokračovať aj zajtra. Uvidíme, či sa im podarí zvládnuť všetky stanovené ciele načas a na požadovanej úrovni.

Formatívne hodnotenie dnešného dňa bolo zamerané na tímovú spoluprácu a na osvojenie si pravidiel v tíme. Približne 45% portugalských žiakov aktívne pracovalo v tíme a diskutovalo o danej problematike a až 76% aj pozorne počúvali ostatných. Skoro 90% žiakov sa snažilo do riešenia vnášať svoje myšlienky a návrhy. Vždy alebo veľmi často - toto boli najčastejšie odpovede na otázku, či ostatní členovia tímu rešpektovali druhé názory a pokúšali sa nájsť spoločné riešenia na vzniknuté problémy, rešpektovali a povzbudzovali sa nazvájom.

Popoludňajší program bol taktiež venovaný vzdelávacím aktivitám - navštívili sme dopravné a historické múzea, ktoré sa nachádzajú v blízkosti partnerskej školy a miestni žiaci ich využívajú napr. na hodinách dejepisu, či dopravnej výchovy. Viac v dnešnom vlogu:

Prečítané 382 krát