Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

PaedDr. Jarmila Petíková

PaedDr. Jarmila Petíková

sobota, 02 marec 2019 16:37

Model čističky odpadových vôd

Projekt Regardons les rivières et les mares, protégeons les écosystèmes aquatiques dulcicoles ... améliorons nos attitudes et nos comportements envers l'environnement! (Poďme sa pozrieť na rieky a rybníky, chrániť sladkovodné vodné ekosystémy ... zlepšiť naše postoje a správanie sa voči životnému prostrediu!) sa okrem iného zaoberá aj otázku vzniku odpadových vôd, ich čistením, znovupoužitím v poľnohospodárstve, šetrením pitnej vody...

sobota, 02 marec 2019 16:31

Riečny profil rieky Laborec

Vrstevnice sú krivky na mape či v teréne, ktoré spájajú body s rovnakou nadmorskou výškou. V miestach, kde sú vrstevnice hustejšie pri sebe má terén najvyššie prevýšenie.

štvrtok, 31 január 2019 22:19

Erasmus+ nadnárodné stretnutie učiteľov #4

Voda je nevyhnutnou súčasťou našej prírody. Počas druhého dňa sme sa presvedčili o voľným okom “neviditeľnom” živote vo vode a jeho význame pre životné prostredie, zabezpečenie potravového reťazca a biologickej rovnováhy.

štvrtok, 31 január 2019 22:06

Erasmus+ nadnárodné stretnutie učiteľov #3

Pre tretí deň projektovej mobility a nadnárodného stretnutia učiteľov naša partnerská grécka škola naplánovala celodennú exkurziu.

Druhý deň nadnárodného stretnutia učiteľov a krátkodobého výmenného pobytu skupín žiakov v gréckom meste Kastória sa začal praktickým workshopom v environmentálnom centre a mestskom akváriu. Uvedené inštitúcie úzko spolupracujú s miestnym školstvom a ponúkajú zážitkové vyučovanie deťom a žiakom predprimárneho, primárneho i nižšieho stredného vzdelávania.

pondelok, 28 január 2019 20:16

Erasmus+ nadnárodné stretnutie učiteľov #1

Už v poradí tretie nadnárodné stretnutie učiteľov, ktoré je pre niektoré krajiny partnerstva spojené s krátkodobou výmenou skupín žiakov v rámci medzinárodného projektu Regardons les rivières et les mares, protégeons les écosystèmes aquatiques dulcicoles ... améliorons nos attitudes et nos comportements envers l'environnement! (Poďme sa pozrieť na rieky a rybníky, chrániť sladkovodné vodné ekosystémy ... zlepšiť naše postoje a správanie sa voči životnému prostrediu!) sa dnes začalo v meste Kastória na severe Grécka.

piatok, 21 december 2018 11:00

Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku

V dňoch 30. 11. a 3. 12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1A súťažilo 18 žiakov a v kategórii 1B  10 žiakov. Na popredných miestach sa umiestnili žiaci:

štvrtok, 08 november 2018 22:01

Projekt Erasmus+ Adoptuj rieku - Rumunsko 5

Posledný deň našej mobility v rumunskom meste Roman v partnerskej škole Liceul Technologic „Vasile Sav“ sa niesol v znamení príprav na ďalšie stretnutie učiteľov, ktoré sa uskutoční začiatkom nového roka v Grécku, ale aj v znamení plánov a prezentácií projektových aktivít, ktoré budeme realizovať v rámci jednotlivých škôl a národných projektových tímov ako aj spoločných projektových aktivít realizovaných na medzinárodnej úrovni.

piatok, 02 november 2018 09:13

Projekt Erasmus+ Adoptuj rieku - Rumunsko 4

Priehrada Bicaz a umelé jazero "Izvorul Muntelui" boli miestom, ktoré sme navštívili vo štvrtok. Je to najväčšie umelé jazero v Rumunsku, ktoré sa nachádza na rieke Bistrita.

streda, 31 október 2018 15:07

Projekt Erasmus+ Adoptuj rieku - Rumunsko 3

Tretí deň našej mobility v Rumunsku sme venovali práci v škole so softvérom Arcgis. Belgický koordinátor Philippe Wilock nás učil, akým spôsobom budeme vkladať informácie o našej „adoptovanej“ rieke, meste a škole a zdieľať s ostatnými partnerskými školami.

Strana 3 z 5