Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 12 december 2021 18:02

Čarovný vesmír

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Koncom novembra si štvrtáci zo 4. A spestrili vyučovacie hodiny prírodovedy prezentáciami svojich projektov na tému Slnečná sústava. Tieto domáce - prevažne priestorové projekty boli veľmi zaujímavé a nápadité. Veď posúďte sami.

Pri tvorbe projektov bola potrebný  nápad, kreativita,  no zároveň aj technické myslenie. Vedomosti, ktoré štvrtáci nadobudli počas vyučovacích hodín o slnečnej sústave, doplnili rozšírenými informáciami, ktoré čerpali z rôznych domácich encyklopédií, odborných kníh i internetu. Prepojili tak medzipredmetové vzťahy - informatickú výchovu, prírodovedu, výtvarnú výchovu, pracovné vyučovanie a slovenský jazyk. Texty o jednotlivých oblastiach písali aj ručne, dopĺňali vlastnými kresbami, či fotografiami. Tvorivo využili rôzny technický materiál pri výrobe planét slnečnej sústavy, obežných dráh planét,  Slnka ako vesmírneho telesa. Nápadito znázornili otáčanie Mesiaca okolo Zeme, či pohyby Zeme okolo Slnka a vlastnej osi. Mali sme možnosť vidieť a vypočuť si kvalitné prezentácie projektov, pri ktorých žiaci nielen predstavili samotnú tvorbu projektov, obsah témy, no zároveň sa naučili argumentovať, odbornejšie vyjadrovať k danej téme i odpovedať na otázky spolužiakov. Rozšírili si svoj obzor vedomostí, skúseností, zručností a  posilnili svoje sebavedomie pri vystupovaní pred publikom. Štvrtácke projekty sme zverejnili v priestoroch našej školy.

Prečítané 2259 krát