Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 02 jún 2021 11:05

Prezentácie ročníkových prác žiakov 4.A

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Štvrtáci v tomto školskom roku pracovali na rôznych témach ročníkových prác – podľa svojho záujmu.

Počas prezentácie svojej práce prezentovali, čo sa o vybranej téme dozvedeli, aké nové poznatky získali, vyjadrili svoje názory a podali návrhy na riešenie rôznych problémov súvisiacich s témou ich práce. Pracovali na rôznych experimentoch, predviedli praktické ukážky, odpovedali na zvedavé otázky spolužiakov, ba dokonca mali pripravené kvízy, ktoré vytvorili pomocou rôznych nástrojov.  

V tomto školskom roku sa rodičia žiakov obhajob nezúčastnili. Tr. učiteľka žiakov Mgr. Ivana Čepová však všetko nahrávala a zostrih videa rodičom doručila.

Počas jednotlivých vystúpení sa žiaci dozvedeli veľa nových informácií z tém ako: Pokusy, Borderská kólia, Plávanie, Hady, K-pop (Kórejský pop), Šach, Futbal a môj najobľúbenejší klub,  Elektronika, Vesmír, Florbal a Lego.
Za všetky odprezentované práce patrí žiakom 4.A obrovská pochvala. Na záver školského roka dostane každý z nich osvedčenie o vykonaní ročníkovej práce.

Prečítané 927 krát