Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 25 máj 2021 04:16

Tvorba plagátov

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Program Microsoft PowerPoint je skvelý nástroj na vytváranie prezentácií. Môže byť tiež použitý tvorbu tlačiteľných plagátov rôznych veľkostí. Stačí nastaviť rozmery, navrhnúť plagát a vytlačiť. Žiaci 4.A sa takto oboznámili s ďalším nástrojom, prostredníctvom ktorého môžu prezentovať svoje vedomosti, práce a aktivity.

V tomto školskom roku spoznávajú svet, pri tvorbe plagátov spracovali témy ako:   

  1. Objavenie Ázie
  2. Poloha Ázie
  3. Významné štáty Ázie
  4. Zaujímavosti Ázie
  5. Cestujeme do Ázie

Žiaci odprezentovali svoje plagáty pred spolužiakmi. Niektorí využili možnosť nahrať vlastný komentár, ktorý spustili pri prezentovaní.

Okrem tvorby plagátov na tému Ázia bola pre žiakov zážitkom skupinová práca pri opakovaní učiva Ameriky. Žiaci v skupinách spoločne vyhľadávali informácie, čím si prehĺbili poznatky a stali sa tak skvelým rozšírením učiva predmetu obohatenie. Žiaci mali vopred pripravenú online nástenku, na ktorú vkladali svoje príspevky. Žiaci sa prostredníctvom týchto aktivít učia argumentovať a obhajovať svoje názory. Výsledkom ich spolupráce v skupine je však aj akceptácia iných názorov a tvorba spoločných výstupov.

Prečítané 841 krát