Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Iveta Janíková

Mgr. Iveta Janíková

sobota, 27 január 2018 18:59

Envirko - turista

Dňa 8. 9. 2009 sa Envirko spolu so svojimi kamarátmi vybral na turistickú vychádzku. Jeho trasou sa stal náučný chodník Humenský Sokol. V rámci NPR Humenský Sokol je zriadený náučný chodník, ktorý tvorí uzavretý okruh s celkovou dĺžkou 3,5 km s prevýšením 257 m.

sobota, 27 január 2018 18:56

Envirko na Petočovej

1. októbra 2009 sa Envirko so svojou turistickou skupinou kamarátov opäť vybral do prírody. Teraz bolo našou úlohou nielen vyčistiť prírodu od odpadového materiálu, ale nazbierať čo najviac aj prírodného materiálu (šišky, žalude, gaštany, stromovú kôru, spadnuté konáriky, listy...) a takto kúsok prírody priniesť do školy.

sobota, 27 január 2018 18:52

Envirko - tvorivko

Je 6. 10. 2009 a Envirko sa spolu so svojimi kamarátmi nemôže dočkať, keď budú spoločne z nazbieraného prírodného materiálu z turistických vychádzok vytvárať rôznou technikou samé zaujímavé veci.

sobota, 27 január 2018 18:40

Envirko ,,likviduje" odpadový materiál.

24. 11. 2009 sa Envirko spolu so svojimi kamarátmi rozhodol, že urobí poriadky s odpadovým materiálom, ktorý zozbieral na turistických potulkách pri čistení chodníkov a studničiek.

Drogy, drogy, drogy.... v poslednom čase sa množia správy o drogovej problematike. Drogy sa objavujú v televízii, novinách i časopisoch.

Tak, ako po iné roky aj v tomto školskom roku prebiehal v rámci Európského týždňa boja proti drogám Protidrogový futbalový turnaj pre 4. - 9. ročník, ktorý organizoval pán učiteľ Jozef Oľha.

sobota, 06 január 2018 15:32

Cvičíme kalisteniku

Každoročne prebiehajú v mesiaci november aktivity podporujúce protidrogovú prevenciu

sobota, 06 január 2018 11:59

Akí sme - napovie vám náš triedny erb

V rámci primárnej drogovej prevencie si počas dvoch tyždňov každá trieda vytvorila počas tvorivých aktivít triedny erb, ktorý vystihoval charakteristicku triedy.

nedeľa, 19 november 2017 17:11

Nebezpečenstvo sa volá - AIDS

V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám sa 15. 11. 2017 deviataci zúčastnili tvorivých aktivít v RÚVZ na tému nebezpečenstva infekčných pohlavných chorôb šíracich aj formou narkománie.
7. apríla 2017 sa tak ako každý rok naša škola zapojila do dobrovoľnej finančnej zbierky pre tých, ktorí to potrebujú najviac.
Strana 8 z 12