Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 28 január 2018 11:23

Slávik Slovenska 2008

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

To, že ľudová pieseň je najväčším pokladom, ktorý nosíme v srdci, že je to naše najväčšie a najhodnotnejšie dedičstvo našich predkov, dokazuje celoslovenská súťaž v speve slovenských ľudových piesní Slávik Slovenska. V tomto školskom roku prebehla už 18-krát. Školské kolo sa uskutočnilo 30. apríla 2008 v dvoch kategóriách.

Prvú kategóriu tvorili žiaci 1. - 3. roč. a druhú žiaci 4. - 6. roč. Výkony súťažiacich boli veľmi pekné. Spievali s nadšením, čím vyjadrovali lásku k ľudovej piesni. Ich výkony posudzovala odborná porota: p. Semancová, p. Peterašovská, p. Oľha, p. Dzurčaninová. A tu sú výsledky školského kola:

1. kategória:

1. miesto: Simona Jasíková 2.B, Kristína Telepčáková 2.A
2. miesto: Gustáv Kovász 2.C, Mikuláš Boda 3.A
3. miesto: Katarína Čerevková 1.C, Júlia Vislocká 1.C

2. kategória:

1. miesto: Veronika Andiľová 6.B, Michal Čelovský 5.B
2. miesto: Lucia Nemtudová 4.C, Nicola Škovránková 6.B
3. miesto: Tomáš Džupin 6.A, Kristína Belcáková 6.A

Tí, ktorí sa umiestnili na prvých miestach vo svojich kategóriách nás úspešne reprezentovali na okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo 16. mája 2008. v 1. kategórii si Simona Jasíková vyspievala 2. miesto a v 2. kategórii Michal Čelovský si vyspieval 3. miesto a Veronika Andiľová získala svojím spevom prvenstvo, teda 1. miesto a zároveň úspešnú reprezentáciu na krajskom kole v Prešove dňa 21. mája 2008. Víťazom blahoželáme a veríme, že nielen im ale všetkým nám bude naďalej ľudová pieseň spievať v našich srdiečkach.

Prečítané 1137 krát