Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 22 december 2019 13:03

Podľa hodnotenia INEKO sme opäť najlepšou humenskou zš-kou

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil pred koncom roka 2019 najnovšie rebríčky základných a stredných škôl na Slovensku. V aktuálnom hodnotení sme opäť medzi humenskými školami najvyššie a sme teda opäť (podľa kritérií INEKO) najlepšou humenskou základnou školou.

Hodnotenie školy je vypočítané pri základných školách na základe výsledkov celonárodných testov v 5. a 9. ročníku (Testovanie 5, Testovanie 9) a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach, mimoriadne výsledky žiakov sú reprezentované objemom finančných prostriedkov pridelených školám na základe dosiahnutých mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach, predmetových olympiádach, medzinárodných projektoch a programoch (výber zostavuje ministerstvo školstva; nie sú zahrnuté platené súťaže organizované súkromnými firmami). Celkové hodnotenie školy je percentuálne zastúpené: Testovanie 5 20 %,Testovanie 9 60 %, Mimoriadne výsledky 20 %. Zoznam zohľadňovaných súťaží môžno nájsť na https://www.minedu.sk/mimoriadne-vysledky-ziakov/. (zdroj: skoly.ineko.sk)

Poďakovanie za dosiahnuté umiestnenie aj tohto roku adresujeme kolegom, ktorí pripravovali žiakov na vyššie spomenuté kritériá hodnotenia škôl a žiakom, ktorí uvedené testovania a zohľadňované súťaže absolvovali. 

Prvýkrát sa pri našej škole v hodnotení objavila značka zastúpenia žiakov zo SZP vďaka napojeniu našej školy do inkluzívnych projektov.

INEKO upozorňuje, že zverejnené rebríčky škôl komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom.

01

foto: ineko.sk

 

Prečítané 1276 krát