Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 17 december 2019 17:58

Žiaci 1. stupňa opäť úspešní v súťaži iBobor

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže iBobor.

Na prvom stupni sa súťaže zúčastnilo spolu 134 riešiteľov 2. – 4. ročníka.

Kategórie Drobec, v ktorej súťažili žiaci 2. a 3. ročníka, sa zúčastnilo spolu 86 riešiteľov. Úspešných riešiteľov sme mali 54 úspešných, z toho až 20 malo 100%:

 1. Hana Macková, 2.A
 2. Alexander Kriška, 3.A
 3. Tobias Guba, 3.C
 4. Jerguš Hennel, 3.A
 5. Martin Lepót, 3.A
 6. Nina Žilinská, 3.A
 7. Ján Rusinko, 3.A
 8. Katarína Procházková, 3.B
 9. Ema Harasimová, 2.A
 10. Matej Dupkanič, 2.A
 11. Maxim Horváth, 3.B
 12. Anna – Mária Šepeľová, 2.A
 13. Vanesa Hricáková, 3.C
 14. Matúš Kundravý, 3.B
 15. Iľja Morvai, 3.B
 16. Matej Kalanin, 2.A
 17. Liana Sninčáková, 3.B
 18. Laura Uhrinová, 2.A
 19. Patrik Smolej, 2.A
 20. Michal Adam Demčák, 2.A

V kategórii Bobrík, čiže žiakov 4. a 5. ročníka, súťažilo 48 štvrtákov. Takmer polovica z nich je úspešná – presne 32 žiakov 4. ročníka. 100% mali traja žiaci:

 1. Anita Čičáková, 4.D
 2. Marko Šuľak, 4.D
 3. Samuel Mindák, 4.D

Všetkým úspešným blahoželáme!

A viete, kedy bola založená súťaž iBobor? V roku 2004 založila Prof. Dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2018/2019 sa konala súťaž v 57 krajinách a zapojilo sa do nej 2 785 588 žiakov. 

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. V roku 2019 sa stretnutie konalo v Balatonkenese v Maďarsku. (zdroj: https://ibobor.sk/index.php#intro )

Aktuálne informácie z iných krajín nájdete na medzinárodnej stránke Bebras (https://www.bebras.org/?q=countries)

Do tejto obľúbenej informatickej súťaže sa určite zapojíme aj v budúcom školskom roku.

Prečítané 1060 krát