Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 15 máj 2017 21:37

Štúrov Zvolen

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)
Je súťaž rečníckeho štýlu. Dalo by sa povedať, že v rámci SJL je najťažšou súťažou, lebo nedá sa vopred naučiť, teda predpripraviť. Vychádza z nadania žiaka, ktorý vie pohotovo rozprávať o kadečom. Dokáže vhodne vybrať tému tak, aby poslucháčov zaujal.

Výberom slov a ich štylizáciou do viet a súvetí vie donútiť poslucháča vypočuť si príbeh resp. úvahu až do konca, vie uňho vyvolať predstavivosť a schopnosť v tom čase hovorené slovo prežívať, pôsobiť na city a vyvolať estetický zážitok. Najdôležitejšiu úlohu zohrávajú gestá, mimika a prirodzené pohyby tela vyplývajúce z obsahu.

Na takúto súťaž sme sa predsa len odhodlali a 10. mája 2017 sme vyslali dve žiačky druhého stupňa do Vlastivedného múzea v Humennom. Prebiehala tam rečnícka súťaž Štúrov Zvolen vo dvoch kategóriách. Za prvú kategóriu Ninku Bodnárovú z 5.c a za II. kategóriu Ivanku Švigárová z 8.b. Nečakané výsledky nás prekvapili a zároveň potešili. Ivanka získala 3. miesto a Nina 1. miesto, takže nás bude reprezentovať na celoslovenskej súťaži vo Zvolene.

Gratulujeme! A Ninke budeme držať v júni pästičky.

Prečítané 1065 krát