Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 25 apríl 2017 18:56

Celoslovenské finále logickej olympiády

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

V apríli sa mesto Prešov opäť stalo centrom nadaných žiakov z celého Slovenska.

5.ročník celoslovenskej Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa uskutočnil 12. apríla 2017 na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Finálového kola sa zúčastnilo takmer 100 žiakov základných škôl a 8 - ročných gymnázií do 15 rokov ( spomedzi viac ako 1800 prihlásených žiakov so všeobecným intelektovým nadaním z celého Slovenska). Tohtoročné testovanie finalistov Logickej olympiády prebiehalo v dvoch testovacích kolách. Testovanie finalistov oboch súťažných kategórií sa realizovalo súbežne, pretože samotné úlohy pozostávali z rozdielnych typov úloh. Celkovo sa súťažiaci „popasovali" s 20 úlohami, ktoré neboli zďaleka také ľahké, ako sa zdalo. Úlohy boli zamerané na logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie. Prvoradým kritériom úspešnosti boli správne vyriešené úlohy, až pri rovnosti počtu bodov prišiel na rad počet bodov za ťažšie úlohy a napokon ušetrené minúty.

 

Našu školu reprezentovali 4 žiaci a dosiahli krásne výsledky.

Kategória A

  Por.č. Meno a priezvisko Trieda
9. Ema Švigárová 4.A
22. Ján Katkovčin 4.A

Kategória B

  Por.č. Meno a priezvisko Trieda
11. Anna Alexandra Sosňáková 6.A
25. Daniel Lopata 8.A

              G R A T U L U J E M E ! ! !

Prečítané 1115 krát