Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 23 marec 2017 18:20

Naša prvá kniha

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Vzbudiť záujem o literatúru a čítanie kníh v dnešnom pretechnizovanom svete nie je vôbec jednoduché. Zo všetkých strán sa nám ponúkajú iné formy a podoby sveta fantázie, no kniha to nie je.

Zaujímavými metódami a formami práce sa snažíme priviesť žiakov ku knihe. Na hodine IKP so žiakmi 6.c triedy sme si na prácu s knihou a literárnym textom vybrali knihu Fraňa Kráľa - Jano. Životné osudy chudobného chlapca žiakov zaujali natoľko, že sme sa rozhodli ich spracovať, dotvoriť. Práce s touto knihou sme ukončili práve v Mesiaci kníhy. Každý žiak opísal jeden príbeh, ktorý doplnil vlastnou ilustráciou. Z príbehov vznikla prvá kniha žiakov 6.c triedy s podobným názvom. Svoju knihu predstavili v priestoroch našej školskej knižnice.

Prečítané 1517 krát