Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 23 marec 2017 18:00

Tvorivá dramatika na hodine IKP

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj do predmetu IKP zavádzame zážitkové formy učenia. Žiaci 5.b triedy na vlastnej koži zažili zaujímavé príbehy hrdinov z rozprávok Pavla Dobšinského.

Prostredníctvom rolí boli vtiahnutí do deja. S rozprávkou sa stretávajú už odmalička, takže je im blízka. Pracovali v skupinách. Vybrali si rozprávku, rozdelili úlohy a postavy, zabezpečili rekvizity. Vdýchli život rozprávkovým postavám z rozprávok Čert slúži, Janko Hraško, Veterný kráľ a Cesta k Slnku a Mesiacu. Bol to zážitok nielen pre žiakov, ale aj pre mňa ako vyučujúcu. Takéto hodiny sú pre žiakov príťažlivé, zaujímavé, i keď na prípravu náročné. Žiaci sa s úlohami stotožnili. Nehanbili sa vystúpiť pred kolektívom triedy. S dramatizáciou rozprávky už mali skúsenosti s vystúpením v predvianočnom období. Vo fotodokumentácii môžete vidieť, ako zážitkové hodiny s ľudovou rozprávkou v triede 5.b vyzerali.

Prečítané 1196 krát