Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 23 marec 2017 17:21

Deň ľudovej rozprávky

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
16. marec 2017 bol vhodnou príležitosťou pripomenúť si výročie narodenia najväčšieho slovenského rozprávkara Pavla Dobšinského prostredníctvom jeho rozprávok. 

Príbehy o láske a nenávisti, o boji dobra so zlom, v ktorých našťastie vždy dobro zvíťazí a zlo je potrestané, nám priblížili žiaci 5.a, 5.c triedy na hodiách literárnej výchovy a IKP. Na tento deň sme sa so žiakmi začali pripravovať už oveľa skôr. Začalo to spoločným zážitkovým čítaním rozprávok na vyučovacích hodinách a pokračovalo samostatnou prácou doma. Tá spočívala v ľubovoľnom výbere a čítaní rozprávok Pavla Dobšinského. Žiaci 5.a triedy pracovali v piatich 4 - 5 členných skupinách, ktoré si sami vytvorili na báze dobrovoľnosti. Skupiny svoje rozprávkové príbehy doplnené o ilustrácie odprezentovali aj ústne. Po ich zviazaní vzniklo päť nových rozprávkových kníh, ktoré sú vystavené v triede 5.a. Žiaci 5.c pracovali na projekte o ľudových rozprávkach na hodinách IKP. Z prečítaných rozprávok si vybrali tú, ktorá ich najviac zaujala, najviac sa im páčila. Svoju rozprávku odprezentovali v priestoroch školskej knižnice. Rovnako aj výsledky ich práce sú vystavené v triede 5.c.

Prečítané 1839 krát