Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 09 apríl 2017 19:55

Popoludnie s rozprávkou

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Ďalšou akciou, ktorú pripravila naša školská knižnica pri príležitosti Mesiaca knihy, bolo „Popoludnie s rozprávkou“ pre žiakov ŠKD.

Po prečítaní rozprávky sa žiaci sami mohli presvedčiť, ako porozumeli čítanému textu. Otázky a úlohy boli zamerané na čítanie s porozumením, na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Všetci hravo vyriešili aj rôzne hádanky, prešmyčky, príslovia a porekadlá. Zabavili sme sa aj pri maľovanom čítaní. O tom, že čítaniu sa v ŠKD venuje pozornosť, svedčí plagát k Mesiacu knihy, ktorý po prečítaní rozprávok vypracovali žiaci V. oddelenia ŠKD spolu s pani vychovávateľkou M. Feckaničovou a praktikantkou L. Kridlovou. Darovali ho našej školskej knižnici. Rozlúčili sme sa tradičným pozdravom „Do čítania.“ Už teraz sa s vami tešíme na ďalšie stretnutia s knihou v našej školskej knižnici.

Prečítané 1353 krát