Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 14 december 2016 23:39

Predvianočné tradície a zvyky

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Žiakov V. a VI. oddelenia ŠKD naša školská knižnica pozvala v tomto predvianočnom čase na prechádzku do minulosti. Obdobie pred Vianocami bolo plné zaujímavých zvykov, povier a pranostík.

Začínalo sa Katarínou – 25. november. Ľudia v minulosti pozorovali každý deň oblohu, hviezdy a usilovali a z nich vyčítať, aké bude počasie. Tak vznikli pranostiky. Žiaci poznali najznámejšiu pranostiku, ktorá súvisí s Katarínou – Katarína na ľade, Vianoce na blate. V našom zážitkovom učení sme pokračovali Ondrejom – 30. november. Pripomenuli sme si liatie olova a strhávanie bránok. Opäť žiaci prečítali a vysvetlili najznámejšie pranostiky na Ondreja. Barbora – 4. december – dodnes sa zachoval zvyk odrezať si vetvičku z čerešne. Vložiť ju do vázy a dať do izby, aby nám na Vianoce krásne zakvitla. Zvyky viažuce sa k Mikulášovi – 6. december - sú najznámejšie. Lucia – 13.december – deň Lucie bol považovaný za najvýznamnejší. Žiaci v dopoludňajších hodinách sa názorne zoznámili s rôznymi rituálmi a zvykmi tohto sviatku, ktoré so žiakmi z krúžku Slováčik pripravila pani učiteľka Makarová. Aj toto stretnutie sme ukončili vianočnými pesničkami a želaním šťastných a veselých Vianoc.

Prečítané 1415 krát