Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 26 február 2017 19:33

Beseda o knihe Danka a Janka

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Žiaci 2.b triedy spolu s triednou učiteľkou pani Mgr. Renátou Vatahovou navštívili 20. februára 2017 našu školskú knižnicu. Zúčastnili sa literárnej besedy a kvízu o knihe Danka a Janka.

Druháci prišli na besedu výborne pripravení. Knihu čítali spoločne s pani učiteľkou Vatahovou na hodinách v triede. Vypracovali pracovné listy, ktoré doplnili ilustráciami. Na začiatku besedy sa žiaci dozvedeli stručné informácie o živote a diele Márie Ďuríčkovej, pozreli si výstavku jej kníh, ktoré vlastní naša školská knižnica. Prestávky medzi rozprávaním o príhodách dvojičiek Danky a Janky a súťažami nám vyplnili žiaci 5.a triedy dramatizovanými ukážkami z danej knihy. Svojimi výkonmi v kvíze 2. b dokázala, že to s čítaním v triede myslia vážne. Víťazné družstvo postúpilo do ročníkovej súťaže, o ktorej vás na tejto stránke budeme tiež informovať.

Prečítané 1269 krát