Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 30 máj 2024 19:38

Skupinová mobilita Erasmus+ LITVA - deň štvrtý

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Do štvrtého dňa skupinovej mobility v Litve sme sa vrhli v plnom pracovnom nasadení. Po formatívnom hodnotení sme v novovzniknutej redakcii prediskutovali plán práce a rozdelili sa úlohy jednotlivým tímom.

Zmiešané slovensko-litovské skupiny žiakov spracovali informácie získané počas prvých troch dní mobility do podoby reportáží, ankiet, interview aj prekladového slovníka. Následne tieto texty boli upravené do digitálnej podoby v aplikácii Canva.  

Poobedňajšie aktivity v rámci akreditovaného programu Erasmus+ boli zamerané najmä na “soft skills” - spoločne strávený čas na bowlingu a večernom školskom koncerte žiakom umožnil rozvíjať ich  komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, podporiť vzájomnú spoluprácu, prehĺbiť vzájomné priateľstvá i pochopiť kultúru daného regiónu a krajiny.

Prečítané 128 krát